SAPS Menggunakan IC: Tujuan, Manfaat dan Maklumat Penting

Posted on

Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) yang menggunakan Kad Identiti (IC) merupakan inovasi terkini dalam bidang pendidikan yang memberikan pelbagai kelebihan kepada pelajar, ibu bapa, dan pihak pentadbir sekolah. Dengan menggunakan teknologi IC, SAPS memberi akses kepada maklumat penting berkaitan pencapaian akademik pelajar secara pantas dan efisien. Artikel ini akan menerangkan dengan lebih terperinci mengenai tujuan penggunaan SAPS menggunakan IC, manfaat yang diperoleh daripadanya, serta maklumat penting yang perlu difahami oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan.

Dalam dunia pendidikan yang semakin berkembang pesat, SAPS menggunakan IC telah membawa revolusi dalam cara pengurusan dan penyampaian maklumat berkaitan pencapaian pelajar. Dengan menggunakan sistem yang berlandaskan teknologi IC, SAPS membolehkan penyelarasan data yang tepat dan tepat pada masanya, menyediakan analisis yang terperinci, dan memudahkan komunikasi antara pihak berkepentingan. Artikel ini akan menghuraikan secara terperinci tentang tujuan utama pelaksanaan SAPS menggunakan IC, manfaat besar yang ditawarkannya, emasmy.org dan juga maklumat penting yang perlu difahami oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan.

SAPS Menggunakan IC
SAPS Menggunakan IC

SAPS Ibu Bapa: Apa yang Perlu Anda Ketahui?

SAPS, atau Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS NKRA), merupakan alat yang penting bagi ibu bapa dalam memantau prestasi akademik anak-anak mereka. Ia membolehkan mereka untuk memahami kedudukan anak-anak dalam kelas dan mengikuti perkembangan ujian dan peperiksaan mereka. Diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, SAPS direka khas untuk memudahkan ibu bapa mengakses maklumat berkaitan prestasi akademik anak-anak tanpa perlu menghadiri mesyuarat dengan guru di sekolah.

Walaupun SAPS memberikan kemudahan kepada ibu bapa untuk memantau prestasi anak-anak, perlu diingat bahawa sistem ini tidak menyokong peperiksaan utama seperti UPSR, PT3, SPM, dan STPM. Ia terutamanya digunakan untuk memantau ujian bulanan, peperiksaan tahunan, serta ujian percubaan yang dijalankan di peringkat sekolah. Manfaat utama SAPS adalah memberi kemudahan kepada ibu bapa yang sibuk bekerja atau yang sukar mendapatkan cuti untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah mengenai prestasi anak-anak mereka. Walau bagaimanapun, penting untuk diingat bahawa tiada lagi peperiksaan bagi darjah 1, darjah 2, dan darjah 3 sejak tahun 2018, menjadikan SAPS hanya berkecuali untuk peringkat tersebut.

Mengenal Pasti Tujuan SAPS bagi Ibu Bapa

Salah satu tujuan utama pengenalan SAPS adalah untuk mengatasi cabaran pengendalian data dalam konteks pendidikan. Ia dianggap sebagai alternatif yang penting untuk pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data peperiksaan di setiap sekolah di Malaysia. Melalui SAPS, ia memberikan kemudahan kepada semua pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan, termasuk Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah, dan sekolah, dengan menyediakan akses kepada portal online yang mudah digunakan. Dengan demikian, SAPS bukan sahaja mengurangkan masalah pengendalian data tetapi juga memudahkan proses pengurusan maklumat pendidikan secara menyeluruh di seluruh negara.

Mengerti Makna SAPS bagi Ibu Bapa

SAPS tidak hanya diperuntukkan kepada para guru tetapi juga kepada ibu bapa. Melalui akses kepada portal tersebut, ibu bapa dapat mengakses segala maklumat akademik mengenai anak-anak mereka dengan mudah. Dengan SAPS, ibu bapa diberi peluang untuk terlibat secara langsung dalam perkembangan pendidikan anak-anak mereka di sekolah. Ini membawa manfaat besar kepada ibu bapa kerana mereka dapat memantau prestasi akademik anak-anak mereka dan turut memberikan sokongan yang diperlukan bagi pertumbuhan dan pembangunan mereka dalam bidang pendidikan.

Kebaikan dan Manfaat SAPS

SAPS bukan sahaja memudahkan ibu bapa berkomunikasi dengan pihak sekolah, terutamanya guru kelas, dalam komunikasi tiga hala tanpa perlu menunggu hari terbuka diadakan. Selain itu, SAPS juga berperanan sebagai penanda aras analisis seperti Take of Value (TOV), Expected Target Result (ETR), dan Actual Result (AR). Analisis sistematik ini memberi peluang kepada para guru untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan.

Bagi ibu bapa, SAPS membolehkan mereka untuk memantau aktiviti akademik anak-anak mereka dengan lebih teliti. Mereka juga dapat merancang dan menjalankan usaha yang sesuai untuk meningkatkan prestasi akademik anak-anak. Sementara itu, para pelajar dapat menggunakan SAPS untuk menyemak prestasi mereka sendiri dan mendorong usaha berterusan demi masa depan yang lebih cerah. Keputusan peperiksaan yang kurang memuaskan dapat dijadikan sebagai motivasi untuk lebih berusaha lagi.

Selain daripada itu, SAPS juga membantu dalam pengurusan disiplin anak-anak, seperti mengawal jumlah kehadiran mereka di sekolah. Penting juga untuk diingat bahawa jika anda seorang guru, login SAPS hendaklah sebagai guru dan bukannya sebagai murid untuk memastikan fungsi sistem berjalan dengan lancar. Dengan demikian, SAPS tidak hanya memberi manfaat kepada ibu bapa, guru, dan pelajar, tetapi juga membantu dalam memperbaiki kualiti pendidikan secara keseluruhan.

Apa yang Diperlihatkan?

Melalui SAPS Ibu Bapa, ibu bapa dapat melihat slip keputusan, markah peperiksaan, dan kedudukan anak dalam kelas, termasuk ujian bulanan, peperiksaan tahunan, dan ujian percubaan. Sistem ini juga membolehkan ibu bapa untuk menyemak bilangan mata pelajaran yang didaftarkan oleh anak, jumlah kehadiran di sekolah, peratusan gred purata, dan pencapaian gred keseluruhan bagi subjek yang diambil. Dengan akses kepada maklumat tersebut, ibu bapa dapat memantau perkembangan akademik anak mereka dengan lebih terperinci dan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk memberi sokongan dan bimbingan yang diperlukan.

Perkembangan Penting

Baru-baru ini, sistem ini telah dibuka semula selepas mengalami penutupan sementara akibat dakwaan pencerobohan sistem pada Jun 2018.

Cara Log Masuk SAPS dengan IC: Bagaimana Caranya?

Untuk login ke dalam sistem SAPS, anda boleh menggunakan pautan berikut: [https://sapsnkra.moe.gov.my/ibubapa2/](https://sapsnkra.moe.gov.my/ibubapa2/). Setelah anda mengakses pautan tersebut, anda akan melihat antaramuka seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah:

Langkah-langkah Semakan SAPS Menggunakan IC Pelajar

Untuk menggunakan SAPS Ibu Bapa, layari portal di [https://sapsnkra.moe.gov.my/ibubapa2/](https://sapsnkra.moe.gov.my/ibubapa2/). Kemudian, masukkan nombor MyKad pelajar (bukan MyKad ibu bapa) dan tekan ruangan ‘Cari’. Anda perlu memasukkan maklumat sekolah pelajar seperti negeri dan nama sekolah. Selepas itu, klik butang ‘Semak’. Maklumat keputusan pelajar akan dipaparkan untuk rujukan anda.

Kedudukan Kelas SAPS bagi Ibu Bapa

Bagi menilai prestasi anak-anak dengan lebih teliti, ibu bapa dapat melihat kedudukan mereka dalam kelas melalui laporan yang diberi. Sistem akan menunjukkan kedudukan anak dalam kelas dan dalam keseluruhan darjah (jika sekolah rendah), serta dalam keseluruhan tingkatan (jika sekolah menengah). Ini bermakna, terdapat situasi di mana kedudukan anak dalam kelas boleh menjadi sangat tinggi. Walaubagaimanapun, apabila dibandingkan dengan keputusan seluruh darjah atau tingkatan, ia mungkin tidak menunjukkan prestasi yang memuaskan. Oleh itu, penting bagi ibu bapa untuk melihat kedudukan anak mereka dalam konteks yang lebih luas bagi memahami pencapaian mereka secara menyeluruh.

Pemarkahan Gred dalam SAPS

Berikut adalah pemarkahan gred dalam SAPS mengikut peringkat pendidikan:

 1. Bagi sekolah rendah:
  – 80-100: Gred A (Cemerlang)
  – 65-79: Gred B (Baik)
  – 50-64: Gred C (Memuaskan)
  – 40-49: Gred D (Mencapai Tahap Minimum)
  – 0-39: Gred E (Belum Mencapai Tahap Minimum)
  – TH: Tidak Hadir
 2. Bagi sekolah menengah:
  – 85-100: Gred A (Cemerlang)
  – 70-84: Gred B (Kepujian)
  – 60-69: Gred C (Baik)
  – 50-59: Gred D (Memuaskan)
  – 40-49: Gred E (Mencapai Tahap Minimum)
  – 0-39: Gred F (Belum Mencapai Tahap Minimum)
  – TH: Tidak Hadir
 3. Bagi menengah atas:
  – 90-100: Gred A+ (Cemerlang Tertinggi)
  – 80-89: Gred A (Cemerlang Tinggi)
  – 70-79: Gred A- (Cemerlang)
  – 65-69: Gred B+ (Kepujian Tertinggi)
  – 60-64: Gred B (Kepujian Tinggi)
  – 55-59: Gred C+ (Kepujian Atas)
  – 50-54: Gred C (Kepujian)
  – 45-49: Gred D (Lulus Atas)
  – 40-44: Gred E (Lulus)
  – 0-39: Gred G (Gagal)
  – TH: Tidak Hadir

Singkatan di Portal SAPS

Berikut adalah beberapa singkatan yang biasa digunakan dalam portal SAPS:

 1. SUP – Setiausaha Peperiksaan
 2. GMP – Guru Mata Pelajaran
 3. GK – Guru Kelas
 4. KP – Kad Pengenalan
 5. APDM – Aplikasi Pangkalan Data Murid
 6. JPN – Jabatan Pelajaran Negeri
 7. SAPS – Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah

Pertanyaan Lazim Mengenai SAPS

Cara log masuk ke SAPS menggunakan IC telah diterangkan di atas.
Berikut adalah beberapa soalan lazim (atau juga dikenali sebagai FAQs) berkaitan dengan sistem SAPS Ibu Bapa.

Bagaimana Nak Betulkan Kesilapan Ejaan Nama Anak dalam SAPS Ibu Bapa?

Ibu bapa perlu memberitahu guru kelas tentang kesilapan ejaan nama anak mereka.
Guru kelas akan menyemak dan mengemas kini nama pelajar tersebut dalam APDM.
Guru kelas kemudian akan memberitahu Setiausaha Peperiksaan (SUP) sekolah untuk mengimport semula nama pelajar yang telah diperbetulkan ke dalam SAPS.

Mengapa MyKad pelajar tidak boleh diakses dalam sistem?

Ibu bapa perlu menghubungi guru kelas untuk menyampaikan masalah tersebut.
Guru kelas akan menyemak nombor kad pengenalan dengan dokumen sokongan seperti salinan kad pengenalan dan sijil kelahiran.
Apabila terdapat sebarang kesilapan, guru kelas akan mengemaskini maklumat yang bersesuaian dalam Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM) dan kemudiannya melaporkan isu tersebut kepada Setiausaha Peperiksaan (SUP) sekolah.
Setelah itu, SUP akan mengemas kini nombor kad pengenalan pelajar tersebut dalam sistem.

Apakah Punca Kesukaran Capaian ke Portal SAPS Ibu Bapa?

Kadang-kadang, log masuk ke SAPS menggunakan IC mungkin gagal. Ini boleh berlaku apabila jumlah pengguna yang cuba mengakses sistem secara serentak adalah tinggi, menyebabkan capaian menjadi terhad.

Untuk mengatasi masalah ini, terdapat dua cara yang boleh dicuba:

 1. Pastikan anda telah memadamkan cache pelayar Internet anda.
 2. Jika anda menerima mesej ‘Your Connection Is Not Private’, anda boleh ikuti langkah-langkah berikut:
  – Klik butang ‘Advanced’.
  – Kemudian, klik butang ‘Proceed’.
  – Paparan SAPS akan dipaparkan jika langkah-langkah ini berjaya dilaksanakan.

Apakah Sebab Sistem SAPS Sering Tidak Dapat Diakses atau Terputus?

Biasanya, jika SAPS tidak dapat diakses, ini menandakan bahawa trafik lalu lintas ke laman web tersebut tinggi. Banyak ibu bapa cuba masuk ke dalam sistem SAPS pada masa yang sama. Anda boleh bayangkan situasi seperti jalan raya yang sempit, tetapi dibanjiri dengan berjuta-juta kenderaan yang cuba melaluinya.

Kapasiti server di Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) juga mungkin tidak mencukupi untuk menampung jumlah pengunjung yang begitu ramai. Oleh itu, perlukan peningkatan dan penambahbaikan pada peralatan komputer, tetapi ini kerap kali melibatkan kos yang tinggi.

Apakah Masa yang Sesuai untuk Log Masuk ke SAPS?

Kami mencadangkan untuk masuk ke dalam sistem pada waktu malam, terutamanya selepas jam 12 malam. Pada masa ini, bilangan pengguna yang cuba mengakses sistem biasanya lebih sedikit, dan ini meningkatkan kemungkinan untuk capaian yang lebih lancar dan cepat.

Bagaimana Cara Menyimpan Pautan SAPS Ibu Bapa?

Berikut adalah link yang perlu anda tahu agar tidak perlu mencarinya lagi: [https://sapsnkra.moe.gov.my](https://sapsnkra.moe.gov.my). Jika anda menggunakan telefon bimbit, salin link tersebut dan simpan dalam aplikasi Notes. Telefon dengan sistem operasi Android atau iOS mempunyai aplikasi Notes. Simpan link tersebut di sana dengan tajuk “SAPS Login” untuk rujukan masa akan datang.

Selain daripada itu, jika anda menggunakan Google Chrome, anda boleh membookmark link tersebut dengan menekan ikon bintang. Dengan cara ini, anda boleh membuka semula link tersebut dengan hanya menaipnya pada pelayar Google Chrome.

Pilihan yang paling mudah adalah jika anda menggunakan komputer, anda boleh membookmark artikel ini. Ini akan memudahkan untuk membuat rujukan pada masa akan datang. Cukup tekan Control-D pada papan kekunci.

Akhir Kata

SAPS, sistem yang memanfaatkan penggunaan kad pengenalan (IC) untuk memudahkan ibu bapa mengakses maklumat berkaitan prestasi akademik anak-anak mereka, adalah satu langkah progresif dalam bidang pendidikan. Tujuannya jelas: memberikan akses mudah kepada maklumat penting tentang prestasi pelajar, sehingga ibu bapa dapat terlibat secara aktif dalam perkembangan pendidikan anak-anak mereka. Dengan SAPS, ibu bapa tidak perlu lagi menghadiri mesyuarat guru-guru atau menunggu laporan keputusan peperiksaan secara manual, kerana segala maklumat boleh didapati dengan hanya menggunakan IC. Ini menunjukkan bahawa SAPS bukan sekadar memudahkan, tetapi juga memupuk keterlibatan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak mereka.

Selain daripada itu, kami juga mau berikan SAPS Menggunakan IC juga memberikan manfaat yang tidak ternilai. Ia membolehkan penyelarasan data yang lebih tepat dan mengurangkan kesalahan manusia yang berkaitan dengan penulisan maklumat. Dengan adanya sistem yang teratur dan boleh diakses dalam talian, pelbagai pihak seperti ibu bapa, guru, dan pihak pentadbiran sekolah dapat berinteraksi secara lebih cekap. Ini memberi peluang untuk penambahbaikan dalam pengajaran dan pembelajaran, serta memupuk kerjasama antara ibu bapa dan sekolah untuk memastikan perkembangan pendidikan yang holistik bagi generasi akan datang. Dengan SAPS, pendidikan menjadi lebih terbuka, efisien, dan bermakna bagi semua pihak yang terlibat.